Fredet

Fredets høringsuttalelse til KLD

Fredet har sendt høringsuttalelse til Klima- og miljødepartementets utkast til endring av forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven.

For foreningen Fredet er det vesentlig at også status til bygningsfredningsloven fra 1920 blir ivaretatt,  slik også Sivilombudsmannen har understreket.

Her er mer om KLDs sak:  «Høring – regionreformen – endring i forskrift om myndighet mv. etter kulturminneloven».

Leave a Reply