Fredet

Forsikring av fredet bygning

Riksantikvaren har sendt brev til forsikringsbransjen (28/1-20) og presisert sin praksis for dekning av antikvariske merkostnader ved utbedring av forsikringsskader. Kulturvernmyndighetene vil bare dekke slike merkostnader «i spesielle tilfeller og etter en konkret vurdering». Økonomisk støtte kan vanligvis først vurderes etter at en skade har inntruffet, så her må vi selv sørge for at vi har god nok forsikring..

Du som eier må derfor forutsette at myndighetene ikke dekker antikvariske merkostnader og eventuelt tegne en tilleggsforsikring for dette. Du må selv vurdere behovet for en slik dekning, prioritere hva som bør inngå og bestemme kvalitetsnivået på arbeidene. Dette vil være grunnlag for en førsterisiko-forsikring og kommer i tillegg til fullverdiforsikring som dekker husets bruksverdi uavhengig av antikvariske forhold.

FREDET anbefaler at førsterisikoforsikring tegnes med et beregnet beløp for merkostnader på antikvarisk grunnlag, men at bygningsdeler ikke konkretiseres i forsikringen.

Riksantikvarens presisering innebærer at myndighetene avstår fra å bestemme omfang og kvalitet på utbedring etter skade. FREDET forventer at saksbehandlere i fylkene gjøres oppmerksom på konsekvensene, slik at de ikke stiller med urealistiske forventninger til en antikvarisk istandsetting.

Konklusjon: FREDET anbefaler sine medlemmer å tegne fullverdiforsikring for bruksverdien av huset. Ønsker du i tillegg dekning for spesialarbeider utover ordinær byggeteknikk bør du utvide fullverdiforsikringen med en førsterisikoforsikring som dekker det du mener er viktig å få med.

Bilde: Offentlig verdisikring i 1920-årene. Drammen Brannvesen klare til dyst.

Leave a Reply