Fredet

Tilskuddsordning for løpende vedlikehold

Annus horribilis – et fryktelig år. Det kunnefranskmennene utbryte i 2019 etter at Notre Dame ble utsatt for en destruktiv brann. Året 2020 har vært annerledes, men nok et annus horribilis. Kanskje er vi blitt litt klokere dette året. La oss håpe at året 2021 blir et «Annus mirabilis», et vidunderlig år.

Når det gjelder kulturminnemyndighetenes forståelse og respekt for samfunnsansvaret som eiere av fredete eiendommer har og det store arbeidet de nedlegger, så er det kanskje ikke å forvente at styret i Fredet ser optimistisk på fremtiden. Når kommer dette vidunderlige året? Er det naivt å tro på 2021?

Vi hadde et godt tillitsmannsmøte på Forum Fredet der vi fikk forståelse av at Riksantikvaren erkjente at det må etableres forutsigbare økonomiske rammebetingelser for å sikre godt vedlikehold av våre fredete eiendommer. Vårt forslag til en ubyråkratisk tilskuddsordning for vedlikehold ble positivt mottatt og lagt i mappen for «kommende bevaringsstrategi for fredete bygninger i privat eie». Vi er usikre på om dette innebærer at saken prioriteres.

Imidlertid, etter Stortingets vedtak 15. juni 2020, ba de folkevalgte «– regjeringen i samband med bevaringsstrategiene fremme forslag om hvordan staten kan stimulere private eiere av kulturminner og kulturmiljøer til jevnt, godt vedlikehold gjennom skatte- og avgiftsinsentiver». Selv om dette omfatter kulturminner og miljøer uansett bevaringsstatus, så er det faktisk første gang vi i Fredet har registrert slikt vedtak etter at boligskatten ble fjernet i 2005.

Med Fredets forslag til tilskuddsordning, så tillater vi oss til å tro at det vidunderlige året «Annus mirabilis» snart blir en realitet for eiere av fredete bygninger. Vi må tenke positivt i disse virus-tider.

Bilde: Illusjonsmalt engel utført av Wilhelm Krogh Fladmark.

Leave a Reply