Fredet

Lov om bygningsfredning

Lov om bygningsfreding

Lov fra 1. januar 1921

Vi fikk en lov 1. januar 1921 som heter «Lov om bygningsfreding». Mange av våre automatiske fredete kulturminner i privat eie er fredet etter denne loven. Dessverre er ikke denne loven å finne på lovdata.no. Vi har imidlertid en kopi av denne. Her kan du kan lese loven i sin helhet:

Lov om bygningsfreding

Leave a Reply