Bli medlem

I flere generasjoner har vi eiere sittet på hver vår fredete tue – kjempet og grått – eller gitt opp.

NÅ STÅR VI SAMMEN i Foreningen FREDET. Vi vil forbedre norsk kulturminnevern. Blir vi mange nok, skal vi få det til! Påmelding: mail til post@fredet.no

Eiere av fredete hus og eiendommer som ikke er i offentlig eie, er velkomne som medlemmer. Først når vi har tilslutning fra et flertall av «de fredete eierne» kan vi uttale oss med tilstrekkelig tyngde overfor myndighetene. Vi håper at du tar denne utfordringen og trer inn i medlemsrekken. Vi kan love deg at du får mye inspirasjon for en årlig kontingent på 500 kroner (men vi tar gjerne i mot et høyere beløp).

Foreningen FREDET  er en landsdekkende interesseforening  som ønsker å ivareta interessene til private eiere av eiendom som er fredet etter kulturminneloven, fornminneloven eller bygningsfredningsloven.

Både fysiske og juridiske personer kan bli medlemmer.

Noen av landets flotteste bygninger og eiendommer eies og drives av våre medlemmer.

Hva får jeg som medlem?
Du får først og fremst ta del i et spennende fellesskap. Hos oss møter du andre «fredete» eiere og får ta del i deres erfaringer og utfordringer. Du lærer nytt om gamle teknikker og materialer, og du blir med på befaringer til hus og anlegg som ellers ikke er åpne for publikum.

Årets høydepunkt er årsmøtet. Da møtes medlemmer fra hele landet på et historisk interessant sted med foredrag, befaringer og sosialt samvær. Det arrangeres på våren og vil alltid by på noe av interesse for oss som daglig lever i og med kulturminner.

Medlemskapet er knyttet til en person i husstanden, men alle i familien er velkomne på våre arrangementer. Vi er blant annet opptatt av at neste generasjon får et innblikk i gleder og utfordringer med fredet eiendom. Om du ikke bruker e-post, så ber vi om at du oppgir e-postadresse til din «nærmeste» pc-bruker. 

Foreningen Fredet – post@fredet.no.