Kontakt

Tillitsvalgte:
Styret

Nettsted: www.fredet.no
E-post: post@fredet.no

Hans Roger Selnes, Styreleder
Hals gård nedre, Halsvegen 9, 7810 Namsos, 
+47 905 09 885, jurtapp@online.no

Trygve SundtStyremedlem, 
Måltrostvegen 18 b , 0786 Oslo, 
+47 928 89 660, trygve@lilleakersentrum.no

Sjur Agdestein, Styremedlem,
Åsveien 50, 7715 Steinkjer,
+47 406 46 174, sjur@sjosialegekontor.no

Else Rønnevig, Styremedlem,
Sandemyra 9, 4790 Lillesand,
+47 909 33 046, sprossa@online.no

Ingrid Blessom, Styremedlem
Skogsbygdsvegen 5A, 2680 Vågå,
+ 47 480 52 835, blessom@hotmail.com

Anders HaalandVaramedlem,
Amalie Skramsvei 45, 5036 Bergen,
+47 976 15 005, anders@museumvest.no

Halvor Lognvik, Varamedlem
Austbøvegen 89, 3864 Rauland,
+ 47 906 49 700, halvor@longvik.no

Revisorer:  Hilde Fosse og Kristina Waksvik 

Valgkomite:  Dag Lindvig, Linken Apall-Olsen og Christian Dege

Organisasjonsnummer: 990 208 409
Bankkonto: 5071 .08 .85243

Lokalkontakter

Foreningen Fredet er en landsomfattende organisasjon, med et omfattende nettverk av fylkeskontakter

Viken
Linken Apall-Olsen,
(tidligere Akershus)
+47 482 58 458, linken.apall-olsen@oslomuseum.no
Jo Sellæg, (tidligere Buskerud)
+47 9552 6992, jo@sellaeg.no
Charlotte Forsberg, (tidligere Østfold)
+47 924 46 245, c.forsberg@forsommer.com

Innlandet
Erik Ringnes,
(tidligere Hedemark)
+47 918 08 486, erik@venstre.no
Stig S. Grytting, (tidligere Oppland)
+47913 06 750, stig@grytting.com

Vestland
Anders Haaland,
(tidligere Hordaland)
+47 976 15 005, anders@museumvest.no

Nils Knagenhjelm, (tidligere Sogn og Fjordane)
+47 928 25 958, Nils@knagenhjelm.org

Vestfold og Telemark
Borghild Them, (tidligere Vestfold)
+47 920 18 108, borghild@them.no
Hilde Fosse, (tidligere Telemark)
+47 994 84 072, hilde.fosse@retura.no

Troms og Finnmark
Einar Giæver,
(tidligere Troms, ingen fra Finnmark)
+47 930 03 404, jhgas@online.no

Agder
Trygve Sundt,
(tidligere Vest-Agder, ingen fra Aust-Agder)
+47 928 89 660, trygve@lilleakersentrum.no

Trøndelag
Hans Roger Selnes,
(tidligere Nord-Trøndelag, ingen fra Sør-Trøndelag)
+47 905 09 885, jurtapp@online.no

Oslo (ingen fylkeskontakt)