Forum Fredet

Velkommen til Forum Fredet

Forum Fredet 2020 1. og 2. februar på Soria Moria Konferansesenter, Oslo      

PROGRAM

Kl. 09.30-10.00 KAFFE OG MINGLING

Kl. 10.00-12.00       FORUTSIGBARE ØKONOMISKE STØTTEORDNINGER
Foreningen var i møte med med Riksantikvaren 20. september 2019 hvor dette var en hovedsak. Referat fra møtet følger som vedlegg.

  • Styreleder Trygve Sundt innleder om hvorfor Foreningen har markert dette tema som en hovedsak i denne styreperioden og har fremmet konkrete forslag til løsning i sitt møte med Riksantikvaren.
  • Seksjonssjef Harald Ibenholt hos Riksantikvaren vil i sitt innlegg komme inn på hvordan RA vil følge opp innspillet fra Fredet vedrørende forutsigbare økonomiske ordninger som oppmuntrer til vedlikehold av fredete bygninger.

Kl. 12.00-13.00       LUNSJ

Kl. 13-00-14.30       STØTTEORDNINGER – OPPSUMMERING OG VEIEN VIDERE
Oppsummering vedrørende innspillet fra Harald ibenholt/RA. Hva bør Fredet gjøre for å sikre ønsket fremdrift?

Kl. 14.30-14.45 KAFFEPAUSE

Kl. 14.45-16.30       HVA BLIR VÅRE VIKTIGSTE SAKER I 2020-2024
Vi vedtok en handlingsplan i 2008. Den favner over et stort felt av gode intensjoner og løsninger som kan gjøre hverdagen enklere å forvalte fredete kulturminner. Mye er skjedd siden 2008, og det er derfor behov for å revidere og kanskje også spissformulere og forkorte teksten i handlingsplanen. Samtidig mener styret at planen i større grad må vise hvilke enkeltsaker som Foreningen vil prioritere i sitt arbeid i de nærmeste årene.

  • Sekretær Jo Sellæg vil lede oss gjennom en åpen diskusjon om handlingsplanens innhold og prioritering. Han har påtatt seg å utarbeide forslag til ny handlingsplan på bakgrunn av innspill fra Forum Fredet. Handlingsplanen av 2008 følger som vedlegg.

Kl. 16.30-16.45 KAFFEPAUSE

Kl. 16.45-17.45       FYLKESKONTAKTENE OG DEN NYE REGIONSREFORMEN
Regionsreformen gjør det nødvendig å diskutere om våre fylkeskontakter skal følge den nye regionsinndelingen eller om det er hensiktsmessig å ha mer enn en kontakt i hver region. Samtidig bør vi i større grad bli flinkere til å bruke fylkeskontaktene i vårt medlemsarbeid. Hvordan kan fylkeskontaktene inspireres til å være Fredets forlengende arm?

Kl. 17.45-18.00       ÅRSMØTET 2020
Orientering av tid, sted og program.

Kl. 19.00       MIDDAG PÅ SORIA MORIA

PRAKTISK INFORMASJON
Forum Fredet er en anledning til å møte gode venner og kjente med en felles interesse – nemlig forvaltning av fredede bygninger og nasjonalt kulturminnevern, kulturarv, politikk og påvirkning samt bidra til å opprettholde et nasjonalt nettverk av interessante mennesker. Forum Fredet er et 24 timers arrangement med kaffe fra klokken 09.30 på lørdag den 1. februar til frokost søndag 2. februar.

ADMINISTRATIV FORPLEINING
Foreningen Fredet har en stram økonomi – men dekker alle kostnader for sine deltakere som konferanserom, kaffe, lunsj, middag, overnatting og frokost. For de som har laaang reisevei vil Foreningen Fredet søke og løse dette ved å kunne gi et reisestipend begrenset opp til 3000.- kroner. (spesielt for de som må ta fly). For de som må ankomme Oslo på fredagen er det booket noen rom. Gi tilbakemelding.

PÅMELDING
Melde dere på i dag: trygve@lilleakersentrum.no

Hilsen

Trygve Sundt – styreleder Foreningen Fredet

Leave a Reply