Årsmøte

Årsmøte i foreningen Fredet 20. april på Teams

Vi inviterer til årsmøte i Teams torsdag 20. april 2021 kl 19.00. Det vil være registrering fra kl 18.30. Lenke til oppkobling i Teams er sendt ut på mail.

Registrering: Av hensyn til gjennomføring og valg, må møtedeltakere være registrert i forkant av møtet. Registreringen gjennomføres kl. 18.30-18.55 på Teams. Vær tidlige ute og oppgi hvilket navn medlemskapet er registrert på.

Deltakelse: Medlemmer som deltar på årsmøtet må ha betalt kontingenten for 2021 (Faktura er utsendt via Zubarus). Siste frist for betaling er 14/4-21.

Stemmegivning: info er sendt ut i mail

ÅRSMØTEPROGRAM

Kl. 19.00 – Åpning av årsmøtet v/styreleder Trygve Sundt

1.     Godkjenning av innkalling og saksliste
2.     Valg av ordstyrer
3.     Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen
4.     Årsmelding 2020
5.     Regnskap 2020 med revisjonsberetning (Beretning med underskrifter ettersendes)
6.     Kontingent 2022. Styrets forslag: kr 500,-.
7.     Budsjett 2021
8.    Arbeidsplan 2021
9.    Valg

Det er ikke kommet inn forslag som skal behandles utover fast dagsorden. Årsmøtesakene er samlet i en PDF-fil som er sendt ut på mail sammen med regnskap. (Sjekk mail, dersom du ikke har mottatt årsmøteinnkalling, send melding til post@fredet.no)

Leave a Reply