Fredet

En fredelig jul og nyttårshilsen til «fredete eiere»

Et år går som kjent fort – i alle fall for mange av oss.

For oss begynte som vanlig den første helgen i februar med Forum Fredet på Soria Moria. Her fikk vi anledning til å møte den nylige tiltrådt Riksantikvar Hanna Geiran sammen med Ulf Holmene.

Ref.  orienteringen på vår nettside og som ble sendt til dere den 11.02.19.

Riksantikvaren lyttet til våre viktige temaer, og avsluttet med å si at «vi må møtes oftere».

Fra møtet med Klima- og miljødepartementet statssekretær Sveinung Rotevatn
Fra møtet med Klima- og miljødepartementet statssekretær Sveinung Rotevatn

Fredets tidligere styreleder Dag Lindvig og jeg fikk tiltrede på statsrådens kontor den 15.02.19, men uten Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen tilstede, – kun hans statssekretær Sveinung Rotevatn. Her fikk vi presentert det samme tema som statssekretær Sveinung Rotevatn hadde fått høre fra Dag Lindvig på Lillehammer to måneder før (18.12.18):  Eindomsskatten samt forutsigbare økonomiske rammebetingelser som søker å inspirere til jevnt, og faglig godt vedlikehold av våre hus.
Statssekretæren lyttet, og sa at de får så mange innspill at de ikke kunne forholde seg til vår (fornyede) power-point presentasjon. Dette måtte utdypes nærmere. Vi skulle være æret over at vi i det hele tatt fikk ´audiens´ på statsrådens kontor. Dette møtet oppfattet vi ikke som særlig oppløftende. Som kommentert i artikkelen vedrørende brannen på taket av Notre Dame rett før:  Hvilket politisk parti er villig til å ta denne hansken uten å kaste den når valget er over? Vi er kun 2 634 eiere av fredete eiendommer i privat eie. Våre utfordringer blir dessverre uvesentlig sammenlignet med regionalisering, sykehusdrift, skole og samferdsel, – for ikke glemme bomringer……

Tidligere styreledere har tatt opp utfordringen med å være styreleder i en forening uten et sekretæriat. Styret konkluderte etter Forum Fredet 2019 at dette måtte prioriteres. Vi har lyktes å gjøre avtale med Sellæg AS som nå bistår styret.  Takk til dere. Til orientering så var Jo Sellæg en av initiativtakerne til etablering av Fredet, og var i flere år styremedlem. Jo og Anna Helenes innsats for ivaretakelse av denne kulturarven bør være kjent og trenger ingen ytterligere beskrivelse.

Vi har fortsatt utfordringer vedr. oppfølging av medlemsregisteret og registrering av innbetalte kontingenter.

fra Fredets årsmøte i Bergen 2019
fra Fredets årsmøte i Bergen 2019

Årsmøtet i Bergen tillater jeg meg å beskrive som en suksess. Som dere ser av bildet så var det et begrenset oppmøte – her var flystreiken også noe av årsaken.

Styremedlem og fylkeskontakt for Hordaland Anders Haaland hadde lagt opp til et flott faglig arrangement. Takk Anders. (Se bilder nederst i artikkelen).

Budsjettet for 2019 var meget stramt, – og det har også fått konsekvenser for våre tidligere kontakter med EHH og Euro Nostra.

Det viktigste for 2019 var å følge opp våre kjernesaker, og be om møte med Riksantikvar Hanna Geiran og øvrige hos RA for å ytdype de utfordringene som forslagene fremprovoserer.

Det lyktes ikke å finne dato for dette møtet før 20 september.

I referatet er det lyspunkter som vi håper Harald Ibenholt hos RA vil belyse ytterligere i kommende Forum Fredet på Soria Moria 31.01 – 02.02.20. Her vil vi samtidig vurdere vår handlingsplan for å sikre at vi har hovedfokus på våre kjerneutfordringer.

Dere fikk en julehilsen fra Riksantikvaren for noen dager siden. Her var det også vedlagt et informasjonshefte om tema  brannvern som Fortidsminneforeningen har laget. Vi ba RA sende den ut.

Med ønske om en God Jul & et Godt Nytt År

Trygve Sundt

Styreleder

Foreningen Fredet

Brødretomten til Anders Haaland
Brødretomten til Anders Haaland
Interiør fra Brødretomten til Anders Haaland
Interiør fra Brødretomten til Anders Haaland
Sophies Minde til Anne Margrete Konow Lund
Sophies Minde til Anne Margrete Konow Lund
Maaseskjæret til Marianne Haaland
Maaseskjæret til Marianne Haaland

Leave a Reply