Fredet

Medlemsmøte på Børter i Oppegård flyttes til 2021

Styret tror at programmet vi hadde planlagt på Børter vil by på så store opplevelser at det bør gjennomføres med et fullverdig innhold. Derfor vil vi sette opp igjen Børter for et medlemsmøte i 2021. Dette er noe å glede seg til.

Årsmøte utsatt til 2021,

Alle medlemmer har fått oversendt :
Årsmøtesakene for 2020: De består av årsmelding 2019, regnskap 2019, revisorrapport, arbeidsplan 2020 og budsjett 2020. Når det gjelder vårt driftstilskudd fra Klima- og miljødepartementet, så har KLD akseptert at vi utsetter årsmøtet med tilhørende saksbehandling.

I denne ekstraordinære situasjonen
har styret også bestemt at alle valg forlenges med ett år.

På vegne av styret

Trygve Sundt
styreleder

Leave a Reply